HomeProjekti

Naši nagrajeni projekti
Naši nagrajeni projekti
Odkrijte nagrajene projekte, ki poosebljajo našo zavezanost k odličnosti in inovativnosti ter prikazujejo predanost, strokovno znanje in ustvarjalnost, ki opredeljujejo STEP.
UP2NEB – Interdisciplinarno izpopolnjevanje, ki temelji na Novem evropskem Bauhausu in je usmerjeno k mladim ter perfirenim skupnostim
UP2NEB – Interdisciplinarno izpopolnjevanje, ki temelji na Novem evropskem Bauhausu in je usmerjeno k mladim ter perfirenim skupnostim
Vključiti, povezati in opolnomočiti mladinske delavce ter jih opremiti s praktičnimi učnimi viri in posodobljenimi znanji.
Europe is female²
Europe is female²
Trajanje: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 Referenca: 2023-3-DE04-KA154-YOU-000182406 S projektom Europe is Female želimo opolnomočiti 20 mladih Evropejk, da bodo dale glas svojim zgodbam. Na transnacionalnih delavnicah in dogodkih bomo izvedeli več o (ne)enakosti spolov, razpravljali o razvoju in preteklih dogodkih ter delili osebne zgodbe. Na vsakem dogodku bodo njihovi vpogledi oblikovani v...
BLOOM: Razcvet duševnega zdravja in socialne vključenosti skozi telesno dejavnost na prostem
BLOOM: Razcvet duševnega zdravja in socialne vključenosti skozi telesno dejavnost na prostem
BLOOM spodbuja duševno zdravje starejših odraslih in spodbuja njihovo socialno vključenost z uporabo telesnih aktivnosti na prostem kot orodja za nevrokognitivno stimulacijo in vključevanje v skupnost. 
WE CARE!
WE CARE!
Usposabljanje za negovalce starejših občanov, starejših od 70 let, pri katerih obstaja tveganje za demenco.
The Superhero Lab: Vključevanje otrok kot znanstvenikov v raziskovanje trajnosti
The Superhero Lab: Vključevanje otrok kot znanstvenikov v raziskovanje trajnosti
Raziskovanje trajnosti s pomočjo starosti primernih znanstvenih poskusov.
Kids Go Europe
Kids Go Europe
Projekt Kids Go Europe spodbuja sodelovanje med vrtci iz Avstrije in Nemčije.
EMPATHEATRY: Razvoj inkluzivnih gledaliških skupin za  čustveno okrepljene in aktivne mlade
EMPATHEATRY: Razvoj inkluzivnih gledaliških skupin za čustveno okrepljene in aktivne mlade
Povečati želimo dostopnost gledaliških aktivnosti za mlade z manj priložnostmi in s tem spodbujati njihov celostni razvoj.
Green Up Yourself!
Green Up Yourself!
Projekt GREEN UP YOURSELF je namenjen spodbujanju podjetništva in zaposljivosti mladih, ki živijo na podeželju v Evropi, preko usposabljanja o zelenih in podjetniških veščinah ter spodbujanja zelenega podjetništva.
BOSS – Heritage Business Strategies for Sustainable Development
BOSS – Heritage Business Strategies for Sustainable Development
Projekt BOSS podpira žensko podjetništvo v družinskih podjetjih.
Ent_Youth
Ent_Youth
ENT_Youth želi pomagati mladim z manj priložnostmi, da postanejo socialni podjetniki, tako da jim zagotovi ustrezno usposabljanje, podporo in orodja za ustvarjanje in uresničevanje njihovih idej.
Espolitica EU
Espolitica EU
Espolitica je neformalna šola politike za mlade ženske, katere glavni cilj je opolnomočenje žensk.
Projekt HIATUS
Projekt HIATUS
Splošni cilj projekta Hiatus je v šolskem kontekstu razviti metodologijo poučevanja, ki uporablja veščine oblikovanja za implementacijo izdelkov/storitev.
Growing Green: Spodbujanje zelene podjetniške miselnosti, ki temelji na konceptih krožnega gospodarstva in zelenega kapitala v poklicnem izobraževanju
Growing Green: Spodbujanje zelene podjetniške miselnosti, ki temelji na konceptih krožnega gospodarstva in zelenega kapitala v poklicnem izobraževanju
Splošni cilj projekta je okrepiti kompetence zelenega podjetništva med dijaki poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
3-H project (Head, Heart, Hand)
3-H project (Head, Heart, Hand)
Orodja, metodologije in predvsem izboljšanje veščin učiteljev, da bi znali motivirati in spodbujati »dobro počutje« v šoli, kar je bistveno za obvladovanje in preprečevanje zgodnje opustitve šolanja.
Spatial Justice
Spatial Justice
Splošni cilj projekta je angažirati, opolnomočiti in omogočiti mladim, da vodijo trajnostne ukrepe za preoblikovanje obrobnih območij v bivalna območja z izmenjavo dobrih praks, inovativnih orodij in metod.
SMART-Y
SMART-Y
Cilj projekta SMART-Y je bil ustvariti, razviti in utrditi mrežo enako mislečih mladinskih organizacij iz vse Evrope, ki so dejavne na osnovni ravni in so sposobne vključiti, povezati in opolnomočiti mlade za oblikovanje družbe, v kateri bodo vsi mladi, zlasti tisti na podeželju, aktivni in izobraženi na okoljskem področju.
Intelligent Euregional Emotional Exchange – IE³
Intelligent Euregional Emotional Exchange – IE³
Cilj IE³ je zmanjšati zgodnje opuščanje šolanja z uvedbo čustvene inteligence (EI) v programe izobraževanja in usmerjanja.
Empower – Spodbujanje migrantk, da izkoristijo svoj potencial in priložnosti v svetu podjetništva
Empower – Spodbujanje migrantk, da izkoristijo svoj potencial in priložnosti v svetu podjetništva
Projekt EMPOWER je namenjen podpori zavestnega razvoja osnovnih kompetenc in ključnih veščin migrantk v smislu podjetništva.
REACT! – Run, Engage & Adopt Circular Tools!
REACT! – Run, Engage & Adopt Circular Tools!
Usposabljanje mladinskih delavcev o CE, socialnem podjetništvu in osebnem razvoju.
Boti in Umetna inteligenca
Boti in Umetna inteligenca
Projekt BAI želi spodbuditi razumevanje narave in obsega spreminjajočih se delovnih okolij, ter razviti program usposabljanja, ki omogoča aktivnim in bodočim delavcem, da se soočijo z novimi delovnimi razmerji, ki izhajajo iz pojava robotov in umetne inteligence na delovnem mestu.
Long Tail: Povečanje dostopnosti mednarodnega poklicnega razvoja za učitelje jezikov
Long Tail: Povečanje dostopnosti mednarodnega poklicnega razvoja za učitelje jezikov
Naše partnerstvo se osredotoča na digitalno preobrazbo pri poučevanju jezikov in dostopnost mednarodnega strokovnega usposabljanja učiteljev.
ACTIVATE
ACTIVATE
Projekt ACTIVATE je usmerjen predvsem in neposredno na odrasle invalide, z usposabljanjem za izboljšanje njihovih digitalnih veščin in kompetenc, da lahko spodbujajo in sodelujejo v akcijskih pobudah skupnosti, ter da izpolnjujejo socialne odnose in se borijo proti izolaciji ter negativnim učinkom, ki jih ima na fizično in duševno zdravje.
growMET – razvojna miselnost v izobraževalnih trikotnikih
growMET – razvojna miselnost v izobraževalnih trikotnikih
Trajanje: 01. 03. 2021 – 28. 02. 2023 Referenca: 2020-1-DE03-KA226-SCH-093714 Spletna stran projekta: https://growmet.eu/ Stalne spremembe v izobraževanju (kot je digitalno poučevanje) zahtevajo nove pristope. Ena izmed njih je zagotovo teorija o razvojni miselnosti (oz. growth mindset). Če smo bolj razvojno miselno usmerjeni, smo se bolj pripravljeni učiti, razvijati nove veščine in prilagajati ter izboljševati...
FLOW: Fun, Learning, Opportunities, Well-being
FLOW: Fun, Learning, Opportunities, Well-being
Cilj projekta FLOW je pomagati odraslim v njihovem učnem procesu.
MindSetGo! 2.0
MindSetGo! 2.0
Ta projekt je nadgradnja prejšnjega uspešnega projekta MindSet Go! – kjer so partnerji razvili učne načrte na podlagi razvojne miselnosti. MindSetGo! 2.0 cilja višje, saj želimo spremeniti kulturo in učno okolje v šolah ter vplivati tudi na starše.
ReCreate History through 3D, Game Design and Virtual Reality
ReCreate History through 3D, Game Design and Virtual Reality
ReCreate History bo naredil nadaljnji korak v 3D izobraževanju v šoli z uporabo tehnologije za raziskovanje evropske in lokalne zgodovine ter kulturne dediščine.
INFURI: Inovacije v pohištveni industriji v dobi krožnega gospodarstva
INFURI: Inovacije v pohištveni industriji v dobi krožnega gospodarstva
Pohištvena industrija EU je delovno intenziven sektor, v katerem prevladujejo MSP, ki se danes sooča z različnimi izzivi, kot so vse večja konkurenca iz držav z nižjimi proizvodnimi stroški, naraščajoči stroški surovin in dela, starajoča se delovna sila in težave pri privabljanju mlajših delavcev.
FACTIVE: Pristop usposabljanja v obrnjeni učilnici za inovativno poklicno izobraževanje in usposabljanje na področju oblačil in tekstila
FACTIVE: Pristop usposabljanja v obrnjeni učilnici za inovativno poklicno izobraževanje in usposabljanje na področju oblačil in tekstila
Cilj projekta FACTIVE je narediti nadaljnji korak na poti, ki jo je začrtal projekt TECLO, s ponovno uporabo in nadaljnjo implementacijo njegovih dobrih rezultatov, hkrati pa dopolnjevati tekoče delo, ki se izvaja v okviru projekta Skills4Smart TCLF Industries 2030.
CRAFT: Sodelovanje na podeželju za pripravo mladih na prihodnje trende
CRAFT: Sodelovanje na podeželju za pripravo mladih na prihodnje trende
CRAFT bo spodbujal zaposlovanje in podjetništvo na podeželskih območjih EU s povečanjem zmožnosti mladih za ponovno preureditev praznih prostorov v sodelovalna delovna okolja.
AI kurikulum: Umetna inteligenca v izobraževanju odraslih
AI kurikulum: Umetna inteligenca v izobraževanju odraslih
Projekt je namenjen opolnomočenju nižje izobraženih delavcev na področju dela z umetno inteligenco.
Growthminds
Growthminds
»Cilj projekta je razvijati RM pri univerzitetnem učiteljskem osebju in pri njihovih študentih.«
EASIP COMP: Razvijanje podjetniških kompetenc študentov s praktičnim pristopom
EASIP COMP: Razvijanje podjetniških kompetenc študentov s praktičnim pristopom
KA203 - Cilj projekta je okrepiti podjetniške kompetence študentov z uvedbo izkustvenega in praktičnega modela poučevanja podjetništva na fakultetah.
MOOC za razvijanje temeljnih veščin
MOOC za razvijanje temeljnih veščin
KA204 - Cilj projekta je pripraviti prosto dostopno spletno izobraževanje (angl. Massive Open Online Course – MOOC), ki bo trenerjem zagotovilo ustrezno podporo pri njihovem delu.
Karierno svetovanje na spreminjajočem se trgu dela
Karierno svetovanje na spreminjajočem se trgu dela
KA204 - Glavni cilj tega projekta programa Erasmus+ je izboljšati kakovost in učinkovitost kariernega svetovanja za zaposlene z nižjimi ravnmi izobrazbe.
Opolnomočenje manj razvitih perifernih območij z digitalno transformacijo malih in srednje velikih podjetij
Opolnomočenje manj razvitih perifernih območij z digitalno transformacijo malih in srednje velikih podjetij
STEP Inštitut Slovenijo predstavlja kot primer dobre prakse digitalne transformacije MSP z namenom izboljšanja konkurenčnosti podjetij na podeželskih območjih v Romuniji in Bolgariji.
Up to youth: Spodbujanje bodočih digitalnih socialnih podjetnikov
Up to youth: Spodbujanje bodočih digitalnih socialnih podjetnikov
S povezovanjem digitalnega in socialnega podjetništva želimo spodbuditi mlade, da razvijejo svoje spretnosti za digitalno socialno podjetništvo.
MindSet Go!
MindSet Go!
KA205 - Namen projekta MindSet Go! programa Erasmus+ je spodbuditi prožno miselnost otrok in odraslih.
MENTOR: Krepitev mentorskih in coaching veščin mladih
MENTOR: Krepitev mentorskih in coaching veščin mladih
KA205 - Projekt MENTOR programa Erasmus+ prispeva k izboljšanju zaposljivosti mladih (zlasti učiteljev, socialnih in zdravstvenih delavcev) s krepitvijo njihovih mehkih veščin in kompetenc.
CREATOR: Izkustveni pristop k poučevanju podjetništva v povezavi z učenjem na delovnem mestu
CREATOR: Izkustveni pristop k poučevanju podjetništva v povezavi z učenjem na delovnem mestu
KA202 - Projekt CREATOR programa Erasmus+ spodbuja podjetniško miselnost in izobraževanje dijakov in profesorjev.
YOUTH RE-WORKING RURAL: Podpirati mlade podjetnike in lokalni razvoj podeželja s spodbujanjem prostorov za co-working
YOUTH RE-WORKING RURAL: Podpirati mlade podjetnike in lokalni razvoj podeželja s spodbujanjem prostorov za co-working
KA205 - Projekt spodbuja mlade, da prispevajo k aktivnemu razvoja podeželja. Partnerstvo sestavlja sedem partnerjev iz petih držav EU in z Norveškega.
Temeljne veščine v delovnem okolju
Temeljne veščine v delovnem okolju
KA204 - Projekt se ukvarja z razvojem in s krepitvijo temeljnih veščin zaposlenih z nižjimi stopnjami izobrazbe v podjetjih.
Emotion to Motion: Razvijanje čustvene inteligentnosti za večjo zaposljivost mladih
Emotion to Motion: Razvijanje čustvene inteligentnosti za večjo zaposljivost mladih
KA205 - Glavni namen tega projekta je izboljšati kakovost življenja mladih in njihovo počutje na delovnem mestu s spodbujanjem čustvene inteligentnosti.
SENTIM: Socialno podjetništvo za priseljence
SENTIM: Socialno podjetništvo za priseljence
KA202 - Projekt SENTIM programa Erasmus+ raziskuje, promovira in ustvarja nove zaposlitvene priložnosti za priseljence na področju socialnega podjetništva.
Go-Circular: Spodbujanje podjetništva mladih na podeželju
Go-Circular: Spodbujanje podjetništva mladih na podeželju
Glavni cilj projekta je spodbujanje zaposlovanja in podjetništva na evropskih podeželskih območjih z opolnomočenjem mladih z zmožnostmi za ustvarjanje inkubatorjev za sodelovanje in zagon podjetij, izkoriščanje potencialov, ki jih ponuja krožno gospodarstvo, s konkretnimi primeri na treh posebnih področjih: pohištvo , agropodjetništvo in gradnja/bivanje, saj ti gospodarski sektorji predstavljajo strateška področja za evropsko pametno gospodarstvo skupaj s socialnim razvojem.
IQAIST: Večja kakovost in dostopnost treningov za učitelje
IQAIST: Večja kakovost in dostopnost treningov za učitelje
S povečanjem dostopnosti mednarodne mobilnosti za učitelje pomagamo razvijati strokovne kompetence za poučevanje v 21. stoletju.
KONTAKTVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
NAŠA LOKACIJANahajamo se tukaj:
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVE
KONTATVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
OUR LOCATIONKje nas najdete?
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVENe spreglejte

Copyright © 2020 Step Institute. Made by: Erpium

Copyright © 2020 Step institute. Made by: Erpium