HomeProjekti

Naši nagrajeni projekti
Naši nagrajeni projekti
Odkrijte nagrajene projekte, ki poosebljajo našo zavezanost k odličnosti in inovativnosti ter prikazujejo predanost, strokovno znanje in ustvarjalnost, ki opredeljujejo STEP.
Europe is Female
Europe is Female
Trajanje: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 S projektom Europe is Female želimo opolnomočiti 20 mladih Evropejk, da bodo dale glas svojim zgodbam. Na transnacionalnih delavnicah in dogodkih bomo izvedeli več o (ne)enakosti spolov, razpravljali o razvoju in preteklih dogodkih ter delili osebne zgodbe. Na vsakem dogodku bodo njihovi vpogledi oblikovani v neko obliko...
BLOOM: Razcvet duševnega zdravja in socialne vključenosti skozi telesno dejavnost na prostem
BLOOM: Razcvet duševnega zdravja in socialne vključenosti skozi telesno dejavnost na prostem
BLOOM spodbuja duševno zdravje starejših odraslih in spodbuja njihovo socialno vključenost z uporabo telesnih aktivnosti na prostem kot orodja za nevrokognitivno stimulacijo in vključevanje v skupnost. 
WE CARE!
WE CARE!
Usposabljanje za negovalce starejših občanov, starejših od 70 let, pri katerih obstaja tveganje za demenco.
The Superhero Lab: Vključevanje otrok kot znanstvenikov v raziskovanje trajnosti
The Superhero Lab: Vključevanje otrok kot znanstvenikov v raziskovanje trajnosti
Raziskovanje trajnosti s pomočjo starosti primernih znanstvenih poskusov.
Kids Go Digital
Kids Go Digital
Projekt Kids Go Digital spodbuja sodelovanje med vrtci iz Avstrije in Nemčije.
EMPATHEATRY: Razvoj inkluzivnih gledaliških skupin za  čustveno okrepljene in aktivne mlade
EMPATHEATRY: Razvoj inkluzivnih gledaliških skupin za čustveno okrepljene in aktivne mlade
Povečati želimo dostopnost gledaliških aktivnosti za mlade z manj priložnostmi in s tem spodbujati njihov celostni razvoj.
Green Up Yourself!
Green Up Yourself!
Projekt GREEN UP YOURSELF je namenjen spodbujanju podjetništva in zaposljivosti mladih, ki živijo na podeželju v Evropi, preko usposabljanja o zelenih in podjetniških veščinah ter spodbujanja zelenega podjetništva.
BOSS – Heritage Business Strategies for Sustainable Development
BOSS – Heritage Business Strategies for Sustainable Development
Projekt BOSS podpira žensko podjetništvo v družinskih podjetjih.
Ent_Youth
Ent_Youth
ENT_Youth želi pomagati mladim z manj priložnostmi, da postanejo socialni podjetniki, tako da jim zagotovi ustrezno usposabljanje, podporo in orodja za ustvarjanje in uresničevanje njihovih idej.
Espolitica EU
Espolitica EU
Espolitica je neformalna šola politike za mlade ženske, katere glavni cilj je opolnomočenje žensk.
Projekt HIATUS
Projekt HIATUS
Splošni cilj projekta Hiatus je v šolskem kontekstu razviti metodologijo poučevanja, ki uporablja veščine oblikovanja za implementacijo izdelkov/storitev.
Growing Green: Spodbujanje zelene podjetniške miselnosti, ki temelji na konceptih krožnega gospodarstva in zelenega kapitala v poklicnem izobraževanju
Growing Green: Spodbujanje zelene podjetniške miselnosti, ki temelji na konceptih krožnega gospodarstva in zelenega kapitala v poklicnem izobraževanju
Splošni cilj projekta je okrepiti kompetence zelenega podjetništva med dijaki poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
3-H project (Head, Heart, Hand)
3-H project (Head, Heart, Hand)
Orodja, metodologije in predvsem izboljšanje veščin učiteljev, da bi znali motivirati in spodbujati »dobro počutje« v šoli, kar je bistveno za obvladovanje in preprečevanje zgodnje opustitve šolanja.
Spatial Justice
Spatial Justice
Splošni cilj projekta je angažirati, opolnomočiti in omogočiti mladim, da vodijo trajnostne ukrepe za preoblikovanje obrobnih območij v bivalna območja z izmenjavo dobrih praks, inovativnih orodij in metod.
SMART-Y
SMART-Y
Cilj projekta SMART-Y je bil ustvariti, razviti in utrditi mrežo enako mislečih mladinskih organizacij iz vse Evrope, ki so dejavne na osnovni ravni in so sposobne vključiti, povezati in opolnomočiti mlade za oblikovanje družbe, v kateri bodo vsi mladi, zlasti tisti na podeželju, aktivni in izobraženi na okoljskem področju.
Intelligent Euregional Emotional Exchange – IE³
Intelligent Euregional Emotional Exchange – IE³
Cilj IE³ je zmanjšati zgodnje opuščanje šolanja z uvedbo čustvene inteligence (EI) v programe izobraževanja in usmerjanja.
Empower – Spodbujanje migrantk, da izkoristijo svoj potencial in priložnosti v svetu podjetništva
Empower – Spodbujanje migrantk, da izkoristijo svoj potencial in priložnosti v svetu podjetništva
Projekt EMPOWER je namenjen podpori zavestnega razvoja osnovnih kompetenc in ključnih veščin migrantk v smislu podjetništva.
REACT! – Run, Engage & Adopt Circular Tools!
REACT! – Run, Engage & Adopt Circular Tools!
Usposabljanje mladinskih delavcev o CE, socialnem podjetništvu in osebnem razvoju.
Boti in Umetna inteligenca
Boti in Umetna inteligenca
Projekt BAI želi spodbuditi razumevanje narave in obsega spreminjajočih se delovnih okolij, ter razviti program usposabljanja, ki omogoča aktivnim in bodočim delavcem, da se soočijo z novimi delovnimi razmerji, ki izhajajo iz pojava robotov in umetne inteligence na delovnem mestu.
Long Tail: Povečanje dostopnosti mednarodnega poklicnega razvoja za učitelje jezikov
Long Tail: Povečanje dostopnosti mednarodnega poklicnega razvoja za učitelje jezikov
Naše partnerstvo se osredotoča na digitalno preobrazbo pri poučevanju jezikov in dostopnost mednarodnega strokovnega usposabljanja učiteljev.
ACTIVATE
ACTIVATE
Projekt ACTIVATE je usmerjen predvsem in neposredno na odrasle invalide, z usposabljanjem za izboljšanje njihovih digitalnih veščin in kompetenc, da lahko spodbujajo in sodelujejo v akcijskih pobudah skupnosti, ter da izpolnjujejo socialne odnose in se borijo proti izolaciji ter negativnim učinkom, ki jih ima na fizično in duševno zdravje.
growMET – razvojna miselnost v izobraževalnih trikotnikih
growMET – razvojna miselnost v izobraževalnih trikotnikih
Stalne spremembe v izobraževanju (kot je digitalno poučevanje) zahtevajo nove pristope. Ena izmed njih je zagotovo teorija o razvojni miselnosti (oz. growth mindset). Če smo bolj razvojno miselno usmerjeni, smo se bolj pripravljeni učiti, razvijati nove veščine in prilagajati ter izboljševati obstoječe. Razvojna miselnost spodbuja osebno in poklicno rast, usvajanje novih (in/ali boljših) metod poučevanja...
FLOW: Fun, Learning, Opportunities, Well-being
FLOW: Fun, Learning, Opportunities, Well-being
Cilj projekta FLOW je pomagati odraslim v njihovem učnem procesu.
MindSetGo! 2.0
MindSetGo! 2.0
Ta projekt je nadgradnja prejšnjega uspešnega projekta MindSet Go! – kjer so partnerji razvili učne načrte na podlagi razvojne miselnosti. MindSetGo! 2.0 cilja višje, saj želimo spremeniti kulturo in učno okolje v šolah ter vplivati tudi na starše.
ReCreate History through 3D, Game Design and Virtual Reality
ReCreate History through 3D, Game Design and Virtual Reality
ReCreate History bo naredil nadaljnji korak v 3D izobraževanju v šoli z uporabo tehnologije za raziskovanje evropske in lokalne zgodovine ter kulturne dediščine.
INFURI: Inovacije v pohištveni industriji v dobi krožnega gospodarstva
INFURI: Inovacije v pohištveni industriji v dobi krožnega gospodarstva
Pohištvena industrija EU je delovno intenziven sektor, v katerem prevladujejo MSP, ki se danes sooča z različnimi izzivi, kot so vse večja konkurenca iz držav z nižjimi proizvodnimi stroški, naraščajoči stroški surovin in dela, starajoča se delovna sila in težave pri privabljanju mlajših delavcev.
FACTIVE: Pristop usposabljanja v obrnjeni učilnici za inovativno poklicno izobraževanje in usposabljanje na področju oblačil in tekstila
FACTIVE: Pristop usposabljanja v obrnjeni učilnici za inovativno poklicno izobraževanje in usposabljanje na področju oblačil in tekstila
Cilj projekta FACTIVE je narediti nadaljnji korak na poti, ki jo je začrtal projekt TECLO, s ponovno uporabo in nadaljnjo implementacijo njegovih dobrih rezultatov, hkrati pa dopolnjevati tekoče delo, ki se izvaja v okviru projekta Skills4Smart TCLF Industries 2030.
CRAFT: Sodelovanje na podeželju za pripravo mladih na prihodnje trende
CRAFT: Sodelovanje na podeželju za pripravo mladih na prihodnje trende
CRAFT bo spodbujal zaposlovanje in podjetništvo na podeželskih območjih EU s povečanjem zmožnosti mladih za ponovno preureditev praznih prostorov v sodelovalna delovna okolja.
AI kurikulum: Umetna inteligenca v izobraževanju odraslih
AI kurikulum: Umetna inteligenca v izobraževanju odraslih
Projekt je namenjen opolnomočenju nižje izobraženih delavcev na področju dela z umetno inteligenco.
Go-Circular: Spodbujanje podjetništva mladih na podeželju
Go-Circular: Spodbujanje podjetništva mladih na podeželju
Glavni cilj projekta je spodbujanje zaposlovanja in podjetništva na evropskih podeželskih območjih z opolnomočenjem mladih z zmožnostmi za ustvarjanje inkubatorjev za sodelovanje in zagon podjetij, izkoriščanje potencialov, ki jih ponuja krožno gospodarstvo, s konkretnimi primeri na treh posebnih področjih: pohištvo , agropodjetništvo in gradnja/bivanje, saj ti gospodarski sektorji predstavljajo strateška področja za evropsko pametno gospodarstvo skupaj s socialnim razvojem.
KONTAKTVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
NAŠA LOKACIJANahajamo se tukaj:
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVE
KONTATVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
OUR LOCATIONKje nas najdete?
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVENe spreglejte

Copyright © 2020 Step Institute. Made by: Erpium

Copyright © 2020 Step institute. Made by: Erpium