ProjektiMindSetGo! 2.0

30 avgusta, 2021

Trajanje: 01. 11. 2020 – 31. 05. 2023

Reference: 2020-1-SE01-KA201-078005

Učitelji močno vplivajo na motivacijo učencev. Namesto tehničnih, na učitelja osredotočenih neposrednih navodil, ki bodo zatirala učenje na podlagi poizvedovanja, naš projekt gradi na učence osredotočenih navodilih, da bi oblikovali miselnost učencev v smeri prepričanja, da so njihove lastne pobude pomembne – razvojno miselnost. S pomočjo učencem, da razvijejo tako miselnost, učitelji naredijo poučevanje – in učenje – učinkovitejše. Študenti z razvojno miselnostjo zahtevajo boljše povratne informacije in imajo boljšo učno usmerjenost. Prav tako pogosteje pokažejo ostrino in tako vztrajajo dlje.

Ta projekt je nadgradnja prejšnjega uspešnega projekta MindSet Go! – kjer so partnerji razvili učne načrte na podlagi razvojne miselnosti. MindSetGo! 2.0 cilja višje, saj želimo spremeniti kulturo in učno okolje v šolah ter vplivati tudi na starše. Sodelujejo trenerji, učitelji in partnerske šole iz Švedske, Slovenije, Španije, Romunije in Reuniona.

Potrebo po holističnem razvoju učenčeve razvojne miselnosti obravnavamo tako, da ponujamo dostopno, brezplačno in navdihujoče gradivo v evropskem kontekstu:

  • smernice za šolsko kulturo razvojne miselnosti;
  • dobro zasnovan, v praksi in na dokazih temelječ MOOC (Massive Open Online Course) za stalni strokovni razvoj učiteljev;
  • zbirka digitalnih praktičnih orodij za negovanje razvojne miselnosti v razredu;
  • kompendium praks z zbirko projektov razvojne miselnosti z učenci. 

Vloga STEP Inštituta

Ustvarjamo navdihujoč MOOC za učitelje, da jim pomagamo pri negovanju razvojne miselnosti v razredu. Sodelujemo tudi pri drugih delih projekta. Še posebej smo ponosni na organizacijo 13. Pan-evropske konference o digitalnem izobraževanju, katere glavna tema je bila razvojna miselnost. Partnerji so dobili priložnost predstaviti svoje delo z učenci.

 

Projektni rezultati: 

Prvi projektni rezultat:  Smernice: Kako uvesti kulturo razvojne miselnosti v šoli ali učeči se organizaciji

Četrti projektni rezultat: Vključenost staršev

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

KONTAKTVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
NAŠA LOKACIJANahajamo se tukaj:
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVE
KONTATVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
OUR LOCATIONKje nas najdete?
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVENe spreglejte

Copyright © 2020 Step Institute. Made by: Erpium

Copyright © 2020 Step institute. Made by: Erpium