Projekti3-H project (Head, Heart, Hand)

7 aprila, 2022

Trajanje: 28. 2. 2022 – 27. 8. 2024

Reference2021-1-IT01-KA220-VET-000034825

Spletna stran: https://www.enac.org/erasmusplus/3-h-project-head-heart-hand/

Medtem ko so evropske države pred pandemijo znatno napredovale pri zmanjševanju stopenj osipa v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, zdaj ta prizadevanja tvegajo, da jih bo ogrozil koronavirus. Potrebujemo orodja, metodologije in predvsem izboljšanje veščin učiteljev, da bi znali motivirati in spodbujati »dobro počutje« v šoli, kar je bistveno za obvladovanje in preprečevanje zgodnje opustitve šolanja.

Problem, ki se ga skuša lotiti projekt 3-H, je prav veliko število mladih na poklicnih poteh, ki so nemotivirani ali se v šoli ne počutijo dobro, problem, ki ga zadnji dve leti pandemije močno poudarita.

Cedefop vztraja, da bodo morali ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja:

  • biti sposobni motiviranja študentov med njihovim usposabljanjem v kontekstu, ki je zaradi Covida postal zelo negotov tako s socialnega kot ekonomskega vidika,
  • dati poudarek strokovnemu razvoju trenerjev za podporo študentom pri tem izzivu.

V zvezi s strokovnim razvojem trenerjev CEDEFOP poudarja pomen socio-čustvenih kompetenc, kot je razvoj odpornega pristopa in zmožnost vključitve inkluzivnih učnih praks, zlasti za učence, ki jim grozi osip. Cilj ostaja preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja, vključevanje posameznih učencev v njihove osebne motivacije, delo na metodologijah, ki olajšajo pridobivanje socialno-emocionalnih veščin in na drugi strani obravnavanje demotiviranosti in slabega počutja učencev v šoli.

Aktivnosti

  • Razvoj znanja in metodologij, ki učiteljem omogočajo delo na socialno-čustvenih vidikih.
  • Orisati močan sprejemni model, namenjen prvim mesecem vstopa dijakov v tečaje poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
  • Razvoj/sprejemanje dobrih praks, ki spodbujajo dobro počutje učencev v šoli (od sprejema naprej) in motivirajo učence.
  • Razvijanje izkušenj PBL za razvoj socialno-čustvenih veščin in učenje vsebine na pristen in kontekstualiziran način.

Partnerstvo sestavljajo partnerji iz Italije, Španije, Finske, Nizozemske in Slovenije.

Vloga STEP Inštituta

STEP je nosilec enega delovnega sklopa. Zadolženi smo za koordinacijo izobraževalnih aktivnosti in realizacijo prvega rezultata (zbirka dobrih praks). STEP je zadolžen tudi za organizacijo in koordinacijo aktivnosti spletnega usposabljanja (virtualni odmori za kavo). Skupaj z ostalimi partnerji sodelujemo tudi pri diseminacijskih aktivnostih.

KONTAKTVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
NAŠA LOKACIJANahajamo se tukaj:
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVE
KONTATVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
OUR LOCATIONKje nas najdete?
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVENe spreglejte

Copyright © 2020 Step Institute. Made by: Erpium

Copyright © 2020 Step institute. Made by: Erpium