ProjektiSpatial Justice

28 marca, 2022

Trajanje: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2023

Referenca: 101051996-ERASMUS-YOUTH-2021-CB

Spletna stran: spatialjustice.eu

Ljudje, ki živijo na obrobnih območjih Zahodnega Balkana, so na splošno izpostavljeni revščini, onesnaženosti in socialni neenakosti. Druga pomembna vprašanja vključujejo nenačrtovana naselja, skvoterska naselja ali naselja, ki pojasnjuje okupacijo gospodinjstev z nizkimi dohodki. Mladi na obrobnih območjih so zelo ranljivi zaradi pomanjkanja ustrezne izobrazbe in manj možnosti za zaposlitev. Vendar pa so mladi prebivalci teh skupnosti tudi ena najmanj zastopanih populacij v procesih načrtovanja in razvoja skupnosti. Mladi, ki živijo na perifernih območjih, nimajo sposobnosti, da bi na javne institucije naslovili svoje potrebe in motivacije za spremembe. Mladi še vedno niso dobro povezani med seboj in se v večini primerov ne morejo mobilizirati, da bi vnesli spremembe v svojo sosesko/okolje.

Splošni cilj projekta je angažirati, opolnomočiti in omogočiti mladim, da vodijo trajnostne ukrepe za preoblikovanje obrobnih območij v bivalna območja z izmenjavo dobrih praks, inovativnih orodij in metod.

Cilji: 

  • Opolnomočenje mladih strokovnjakov iz sodelujočih organizacij z ustreznimi orodji in metodami za vplivanje na preoblikovanje obrobnih območij v bivalna območja.
  • Vključevanje in omogočanje podeželski mladini, da učinkovito prispeva k izboljšanju obrobnih območij.
  • Širjenje rezultatov in metodologije projekta z namenom širšega vpliva na družbo preko spletnih dogodkov in virtualne komunikacije.

Vloga STEP Inštituta

STEP Inštitut je vodja diseminacije in prepoznavnosti projekta. Ukvarja se z izvajanjem lokalnih aktivnosti, kjer želi z usposabljanji opolnomočiti mlade za vključevanje v lokalno okolje in preobrazbe v prostoru. STEP sodeluje tudi pri ustvarjanju vsebin za platformo za e-izobraževanje.

KONTAKTVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
NAŠA LOKACIJANahajamo se tukaj:
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVE
KONTATVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
OUR LOCATIONKje nas najdete?
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVENe spreglejte

Copyright © 2020 Step Institute. Made by: Erpium

Copyright © 2020 Step institute. Made by: Erpium