ProjektiSMART-Y

27 februarja, 2022

Trajanje: 15. 5. 2021 – 14. 5. 2023

Referenca: 624643-EPP-1-2020-1-PL-EPPKA3-EU-YTH-TOG

Spletna stran: https://smart-y.eu/

Namen SMART-Y je ustvarjanje, razvoj in stabilizacija mreže podobno mislečih mladinskih organizacij iz vse Evrope, ki so dejavne na osnovni ravni in so sposobne vključiti, povezati in opolnomočiti mlade, da bi dosegli družbo, v kateri bodo vsi mladi, in sicer tisti iz podeželskih območjih, okoljsko aktivni, izobraženi in sposobni spremeniti svoje vsakdanje življenje ter s konkretnim razvojem projektov pametnih vasi prispevati k Evropskemu cilju mladih 10 – Trajnostna zelena Evropa.

Projekt združuje partnerje iz Poljske, Italije, Španije, Romunije, Grčije, Norveške, Avstrije, Cipra, Slovaške in Slovenije. Vsi si delimo isti cilj opolnomočiti, vključiti in povezati ranljive mlade med 18. in 30. letom v smeri soustvarjanja evropskih pametnih vasi. Za mladinske delavce želimo krepiti znanja, veščine in kompetence. Naše aktivnosti spodbujajo mlade k okoljski aktivnosti in vnašanju sprememb v vsakdanje življenje.

Več informacij na spletni strani projekta.

Aktivnosti:

  • Lokalni živi laboratorij: na mlade osredotočene izmenjave, ki potekajo na lokalni ravni in jih omogočajo partnerji. To so odprti inovacijski ekosistemi, ki temeljijo na pristopu soustvarjanja, ki vključuje raziskovalne in inovacijske procese v resničnih skupnostih in podeželskih/oddaljenih okoljih.
  • Spletni hekatoni: dogodek, kjer se udeleženci vseh stopenj izkušenj in specialnosti združijo pri reševanju pomembnih problemov z inovativnimi idejami in “hekanjem” kul projektov, pri čemer najdejo tehnološko rešitev za vsakdanji problem.
  • Delavnice za razvoj idej in prototipi: 3 delavnice v Grčiji, na Poljskem in v Avstriji bodo spodbujale aktivno državljanstvo med mladimi v obliki ustvarjanja politik/lokalnih programov, tako da jih bodo opremile s tehnikami praktičnega delovanja/izdelave prototipov, ki so najprimernejše za prilagajanje potrebam in odnosom mladih, uvajanje idej v praksa, razvijanje modelov in prototipov, z velikim vplivom na samozavest in bolj optimističen pristop do prihodnosti in svoje vloge v njej.

Vloga STEP Inštituta: 

STEP je nosilec sklopa delavnic za razvoj idej in prototipov. Odgovoren je za kakovost delavnic in trenerjem zagotavlja potrebna orodja za izvedbo usposabljanja. Sodelujemo tudi pri vseh ostalih aktivnostih projekta, vključno z organizacijo dveh lokalnih živih laboratorijev v Sloveniji in aktivnim sodelovanjem v dveh spletnih hekatonih. Skupaj z drugimi partnerji si prizadevamo za večjo prepoznavnost projektnih aktivnosti in rezultatov.

KONTAKTVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
NAŠA LOKACIJANahajamo se tukaj:
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVE
KONTATVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
OUR LOCATIONKje nas najdete?
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVENe spreglejte

Copyright © 2020 Step Institute. Made by: Erpium

Copyright © 2020 Step institute. Made by: Erpium