ProjektiTemeljne veščine v delovnem okolju

23 junija, 2020
basic_1280x720

Trajanje: 1. 9. 2016–1. 2. 2019

Referenca projekta: 2016-1-NO01-KA204-022071

Spletno mesto projekta: http://www.basicskillsinworkinglife.no/

Projekt se ukvarja z razvojem in s krepitvijo temeljnih veščin zaposlenih z nižjimi stopnjami izobrazbe v podjetjih. V ospredju so zaposleni, ki se soočajo z zahtevami po novih spretnostih zaradi tehnoloških sprememb in novih metod v proizvodnji. Pomanjkanje temeljnih veščin branja, pisanja, aritmetike in IKT delavcem z nižjo izobrazbo otežuje pridobivanje formalnega znanja, kar onemogoča konkurenčnost na trgu dela.

Projekt omogoča deljenje izkušenj med različnimi organizacijami v sodelujočih državah. Eden ključnih rezultatov projekta je raziskati, kateri dejavniki so najpomembnejši za pripravo delavcev z manj razvitimi temeljnimi veščinami na pridobitev formalne poklicne kvalifikacije. V sklopu projekta izvajamo praktično usposabljanje v različnih organizacijah v vsaki sodelujoči državi.

Partnerstvo sestavljamo partnerji z Norveškega, iz Avstrije, s Portugalskega, iz Velike Britanije, Italije in Slovenije.

Rezultati projekta

  • Primerjalna študija razmer v vsaki od šestih partnerskih držav na trgu dela in različnih nacionalnih struktur za izvajanje usposabljanja na področju temeljnih veščin v poklicnem življenju.
  • Praktični vodnik in določitev meril uspešnosti, ki so ključnega pomena za nižje izobražene zaposlene v podjetjih, da uspešno zaključijo poklicno usposabljanje.
  • Usposabljanje trenerjev temeljnih veščin o najpomembnejših temah, povezanih s temeljnimi veščinami.
  • Praktična pilotna usposabljanja v podjetjih iz Slovenije, Italije in s Portugalskega.
  • Povzemanje spoznanj in izkušenj iz pilotnega usposabljanja.
  • Končno poročilo z orodji za kadrovske strokovnjake, ki se ukvarjajo z izzivom usposabljanja za krepitev temeljnih veščin v okviru poklicnega usposabljanja in certificiranja v podjetjih.

Vloga STEP Inštituta

V vse faze projekta smo močno vključeni, saj smo edina partnerska organizacija iz Slovenije. Bili smo trenerji na usposabljanju trenerjev v Portu, izvedli pa smo tudi projekt za krepitev temeljnih veščin v slovenskem podjetju.

https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2016/09/Erasmus_logo_150.jpg
KONTAKTVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
NAŠA LOKACIJANahajamo se tukaj:
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVE
KONTATVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
OUR LOCATIONKje nas najdete?
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVENe spreglejte

Copyright © 2020 Step Institute. Made by: Erpium

Copyright © 2020 Step institute. Made by: Erpium