ProjektiYOUTH RE-WORKING RURAL: Podpirati mlade podjetnike in lokalni razvoj podeželja s spodbujanjem prostorov za co-working

23 junija, 2020
youth_1280x720

Trajanje: 1. 9. 2017–31. 8. 2019

Referenca projekta: 2017-2-NO02-KA205-000946

Spletna stran projekta: https://youthreworking.eu

 

Projekt spodbuja mlade, da prispevajo k aktivnemu razvoja podeželja. Partnerstvo sestavlja sedem partnerjev iz petih držav EU (Italije, Španije, Grčije, Latvije, Slovenije) in z Norveškega. Projekt se osredinja na podeželska območja, ki se srečujejo s skupnimi izzivi, kot so gospodarska preobrazba iz tradicionalnih sektorjev (npr. kmetijstvo in proizvodnja) v storitvene dejavnosti in dejavnosti, ki temeljijo na znanju. Poleg tega jih pestijo nizka poseljenost (gostota prebivalstva), zmanjšanje prebivalstva zaradi migracij v večja mesta znotraj in zunaj države, beg možganov in izjemno visoka stopnja brezposelnosti med mladimi.

Zaradi gospodarske preobrazbe je vedno več praznih, zapuščenih stavb, ki jih je treba obnoviti in jih gospodarno uporabiti, da bi lahko prispevale k lokalnemu razvoju in zaposlovanju mladih. Glede na to, da samoiniciativni mladi na podeželskih območjih ne morejo preprosto pridobiti poslovnih prostorov, nimajo priložnosti za povezovanje z drugimi strokovnjaki mrež ali pa težko izkoristijo svoje kompetence in potenciale, je glavni cilj projekta spodbujanje obnove in preobrazbe zapuščenih zgradb v prostore za co-working ter spodbujanje podjetništva med mladimi.

Specifični cilji projekta so:

– spodbujati zaposlovanje in podjetništvo na podeželskih območjih v sodelujočih državah z opolnomočenjem mladih za prenovo praznih prostorov, ki bi se uporabljali kot prostori za co-working in podjetniški inkubatorji;

– spodbujati veščine in kompetence mladih za razvoj in vodenje prostorov za co-working in podjetniških inkubatorjev;

– spodbujati mreženje, sodelovanje in usposabljanje mladih podjetnikov ter ustvarjati priložnosti za lokalni razvoj.

Rezultati projekta

  • Raziskava o stanju na področju razvoja podeželja v povezavi s prostori za co-working in spodbujanjem podjetništva mladih.
  • Evropski kvalifikacijski okvir – znanje in kompetence startup podjetnika, ki ustvari in vodi co-working.
  • Program usposabljanja za prostore za co-working.
  • E-knjiga za razvoj in upravljanje prostorov za co-working.
  • Virtualna skupnost za spodbujanje lokalnega razvoja na podlagi prostorov za co-working.
  • Zbirka primerov dobre prakse.

Vloga STEP Inštituta

Odgovorni smo za razvoj programa usposabljanja za mlade, ki si želijo odpreti ali voditi prostor za co-working. STEP s strokovnim znanjem in z mrežo prispeva v vseh aktivnostih projekta. Naša vloga je dejavna tudi pri promociji projektnih aktivnosti in rezultatov.

https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2017/09/youthworking.png
KONTAKTVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
NAŠA LOKACIJANahajamo se tukaj:
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVE
KONTATVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
OUR LOCATIONKje nas najdete?
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVENe spreglejte

Copyright © 2020 Step Institute. Made by: Erpium

Copyright © 2020 Step institute. Made by: Erpium