ProjektiCREATOR: Izkustveni pristop k poučevanju podjetništva v povezavi z učenjem na delovnem mestu

23 junija, 2020
creator_1280x720

Trajanje: 1. 10. 2017–30. 9. 2019

Referenca projekta: 2017-1-DE02-KA202-004253

NAGRAJENI PROJEKT! Preberite več tukaj

Spodbujanje praktičnega in izkustvenega poučevanja podjetništva v srednjih šolah na podlagi sodelovanja z lokalnim gospodarstvom

Projekt CREATOR programa Erasmus+ spodbuja podjetniško miselnost in izobraževanje dijakov in profesorjev. V projektnih aktivnostih je posebej poudarjeno izboljšanje podjetniškega znanja kot ene od ključnih kompetenc dijakov. Poučevanje podjetništva v projektu temelji na praktičnem pristopu: dijaki pridobivajo podjetniško znanje in kompetence z delom na dejanskih podjetniških primerih in izzivih ter sodelujejo z lokalnimi podjetji in podjetniki. Prvi korak je, da strokovnim delavcem v srednjih šolah prenesemo znanje in veščine za poučevanje podjetništva. Naslednji korak je oblikovanje projektnih skupin v sodelujočih šolah v projektu. Profesorji v teh skupinah nato sodelujejo z dijaki, jim nudijo mentorstvo in podporo v procesu razvoja njihovih podjetniških idej in kanvas poslovnih modelov (angl. business model canvas). Ekipe dijakov so ustvarile 25 prototipov svojih poslovnih idej in izzivov.

Rezultati projekta

  • Smernice za izkustveno poučevanje podjetništva na podlagi intervjujev s strokovnjaki v partnerskih državah.
  • Učno gradivo in izvajanje usposabljanja za strokovne delavce v srednjih šolah.
  • Priročnik za izkustveno poučevanje podjetništva (za profesorje in dijake, v šestih jezikih).
  • Podjetniške delavnice z dijaki in zbirka vseh podjetniških projektov oziroma prototipov.
  • Raziskava učinkov izkustvenega podjetniškega poučevanja na razvoj podjetniških kompetenc strokovnih delavcev in dijakov.

Partnerstvo sestavljamo partnerji iz Nemčije, Italije, Slovenije, Romunije in s Hrvaškega.

Vloga STEP Inštituta

Odgovorni smo za razvoj učnega gradiva, izvajanje usposabljanja v živo ter oblikovanje priročnika za učitelje in učence. Smo vodilni partner pri oblikovanju smernic za izkustveno poučevanje podjetništva. Naša ekipa sodeluje pri vseh projektnih aktivnostih in je zadolžena za organizacijo promocijsko-izobraževalnega dogodka v Sloveniji.

KONTAKTVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
NAŠA LOKACIJANahajamo se tukaj:
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVE
KONTATVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
OUR LOCATIONKje nas najdete?
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVENe spreglejte

Copyright © 2020 Step Institute. Made by: Erpium

Copyright © 2020 Step institute. Made by: Erpium