ProjektiGreen Up Yourself!

14 junija, 2023

Trajanje: 1. 3. 2023 – 1. 3. 2025

Referenca projekta: 2022-2-ES02-KA220-YOU-000096446

Spletna stran projekta: https://www.greenupyourself.eu/ 

Projekt GREEN UP YOURSELF je namenjen spodbujanju podjetništva in zaposljivosti mladih, ki živijo na podeželju v Evropi, preko usposabljanja o zelenih in podjetniških veščinah ter spodbujanja zelenega podjetništva.

Cilji, ki naj bi bili doseženi po zaključku projekta “Green Up Yourself” so:

● Prepoznati potrebe po usposabljanju, zelene zaposlitvene niše in dobre prakse, povezane z zelenim zaposlovanjem v Evropski uniji,

● Razviti program usposabljanja in inovativna digitalna orodja za spodbujanje zelenih veščin in podjetništva za mlade,

● Usposabljanje strokovnjakov, ki delajo z mladimi, v zelenih in podjetniških veščinah za mlade,

● Spodbujanje zaposljivosti brezposelnih mladih, ki se nahajajo na podeželju v Evropski uniji, z usposabljanjem o zelenih veščinah, promocijo in ozaveščanjem o zelenih zaposlitvenih priložnostih,

● Spodbujati mreženje na evropski ravni in podpirati druge subjekte, ki si prizadevajo za izboljšanje vključevanja ranljivih skupin na delo in spodbujanje zelenega zaposlovanja,

● Ozaveščanje prebivalcev Evropske unije o vprašanjih, povezanih z zaposlovanjem in zelenim podjetništvom ter nastajajočimi tržnimi nišami na podeželju. 

 

AKTIVNOSTI

• Raziskovanje zaposlitvenih niš in potreb po usposabljanju mladih na podeželju v smislu zaposlovanja in zelenega podjetništva.

• Oblikovanje modula usposabljanja o zaposlovanju in zelenem podjetništvu.

• Izdelava virtualne učne platforme za spodbujanje zelenega zaposlovanja in podjetništva.

• Usposabljanje mladih in strokovnjakov za preizkus razvitih orodij.

• Razvoj kampanje ozaveščanja o tej temi v EU.

 

Vloga STEP Inštituta

STEP je zadolžen za testiranje učne platforme. Pilotne delavnice bodo pomagale testirati razvite materiale in na ta način zbrati potrebne informacije za njihovo prilagoditev potrebam in različnim družbeno-kulturnim kontekstom, v katerem se nahajajo mladinski delavci in mladi v sodelujočih državah.

KONTAKTVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
NAŠA LOKACIJANahajamo se tukaj:
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVE
KONTATVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
OUR LOCATIONKje nas najdete?
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVENe spreglejte

Copyright © 2020 Step Institute. Made by: Erpium

Copyright © 2020 Step institute. Made by: Erpium