ProjektiEspolitica EU

13 septembra, 2022

Trajanje: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Referenca: ERASMUS-YOUTH-2022-CSC-OG-101075210

Espolitica je neformalna šola politike za mlade ženske, katere glavni cilj je opolnomočenje žensk. Program bo sestavljen iz niza neformalnih dejavnosti, ki temeljijo na ključnih temah za socialno in politično izobraževanje, kot so komunikacija, aktivizem, politika, digitalne veščine, podjetništvo, spolna vzgoja in še veliko več. Pobuda želi okrepiti vodstvene sposobnosti in zastopanost žensk na odločevalskih položajih ter hkrati pustiti prostor za kreativnost mladih. Glavni cilj tega projekta je okrepiti sodelovanje med partnerskimi organizacijami z zbiranjem dobrih praks za vključevanje, povezovanje in opolnomočenje mladih žensk.

Projekt je mednarodno partnerstvo 9 držav: Španije, Portugalske, Italije, Poljske, Bolgarije, Litve, Turčije, Malte in Slovenije. Devet organizacij si bo prizadevalo za opolnomočenje žensk v vseh definicijah prek vrste dogodkov, lokalnih šol, člankov in pobud.

Naše glavne vrednote so dostopnost, sodelovanje, enakost, solidarnost, spoštovanje, opolnomočenje, integriteta in dostojanstvo.

 

Cilji projekta: 

  • Ustvariti kampanjo za ozaveščanje mladih o agendah evropskih politik, zlasti o enakosti vseh spolov, hkrati pa ustvariti prostor za dialog in sodelovanje za vse.
  • Ustvariti mednarodno mrežo neformalnih šol politike za mlade ženske v 9 različnih državah po Evropi, da bi sodelovali in delili dobre prakse in orodja.
  • Doseči vsaj 150 mladih žensk iz različnih partnerskih držav, da jih podpremo in spodbudimo njihove vrstnike v njihovih lokalnih skupnostih.
  • Okrepiti vodstvene sposobnosti in zastopanost žensk na položajih odločanja, tako da vodijo in upravljajo lastne projekte v skladu s svojimi lokalnimi posebnimi potrebami.

 

Vloga STEP Inštituta

STEP sodeluje pri projektu z izvajanjem lokalnih aktivnosti opolnomočenja žensk in s prispevki na blogu Espolitica. Odgovorni smo tudi za nadzor kakovosti projekta, kar pomeni, da izvajamo tekoče evalvacije projekta. Skupaj z drugimi partnerji prispevamo tudi k diseminacijskim aktivnostim.

KONTAKTVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
NAŠA LOKACIJANahajamo se tukaj:
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVE
KONTATVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
OUR LOCATIONKje nas najdete?
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVENe spreglejte

Copyright © 2020 Step Institute. Made by: Erpium

Copyright © 2020 Step institute. Made by: Erpium