ProjektiProjekt HIATUS

7 avgusta, 2022

Trajanje: 11. 2021 – 11. 2024

Referenca: 2021-1-IT02-KA220-SCH-000034506

Spletna stran: hiatusproject.eu

Storitveno dizajnersko razmišljanje (ang. Service design thinking – SDT) lahko združi šolo in skupnost okoli oblikovanja storitev in izdelkov v skladu s potrebami udeležencev. Imena “hiatus” izhajajo iz italijanščine, ideja pa je premostiti vrzel med šolsko in delovno kulturo, z uvedbo razvoja oblikovalskih veščin v šolske kurikulume kot kompetenc, ki omogočajo povezovanje s spremembami na današnjem in jutrišnjem trgu dela.

Splošni cilj projekta Hiatus je v šolskem kontekstu razviti metodologijo poučevanja, ki uporablja veščine oblikovanja za implementacijo izdelkov/storitev – razmišljanje o oblikovanju storitev – glede na spreminjajoče se povpraševanje na trgu dela/ozemlju. Ciljna skupina so učitelji in dijaki (starostna skupina 14-19 let) tehniških in strokovnih šol.

Rezultati projekta vključujejo ustvarjanje platforme za storitveno oblikovalsko razmišljanje (SDT), oblikovanje tečaja e-učenja modela Hiatus o SDT ter metodologijo in eksperimentiranje SDT v šolah.

Pričakovani učinki projekta:

Za učitelje: podpora razvoju, prenosu in/ali izvajanju inovativnih pedagoških praks,

Za študente: razvijati podjetniške sposobnosti, kritično mišljenje in ustvarjalnost za spodbujanje zaposljivosti, socialno-izobraževalnega in osebnega razvoja ter sodelovanja v civilnem in družbenem življenju dijakov, ki na ta način postanejo protagonisti v vseh fazah projekta, doživijo zaupanje vase in postanejo sposobni prevzeti več odgovornosti.

Za oboje: posodobitev digitalnih veščin in uporaba odprtokodnih izobraževalnih virov in programske opreme.

Projekt Hiatus združuje 8 partnerjev iz 5 različnih držav: Italije, Španije, Slovenije, Republike Severne Makedonije in Turčije.

Vloga STEP Inštituta

STEP sodeluje kot partner s strokovnim znanjem na področju design thinkinga in je odgovoren za implementacijo PR3 – »Service Design Thinking methodology and experimentation at school«. Prispevamo tudi k realizaciji PR1 in PR2. STEP je odgovoren tudi za izvedbo 2 Multiplier dogodkov (Hiatus @ School – Slovenija in Hiatus @ Work – Slovenija).

KONTAKTVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
NAŠA LOKACIJANahajamo se tukaj:
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVE
KONTATVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
OUR LOCATIONKje nas najdete?
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVENe spreglejte

Copyright © 2020 Step Institute. Made by: Erpium

Copyright © 2020 Step institute. Made by: Erpium