ProjektigrowMET – razvojna miselnost v izobraževalnih trikotnikih

25 oktobra, 2021
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2021/09/Untitled-design-1.jpg

Stalne spremembe v izobraževanju (kot je digitalno poučevanje) zahtevajo nove pristope. Ena izmed njih je zagotovo teorija o razvojni miselnosti (oz. growth mindset). Če smo bolj razvojno miselno usmerjeni, smo se bolj pripravljeni učiti, razvijati nove veščine in prilagajati ter izboljševati obstoječe. Razvojna miselnost spodbuja osebno in poklicno rast, usvajanje novih (in/ali boljših) metod poučevanja v izobraževalnem sistemu in učinkovitejše delo in sodelovanje s starši.

Cilj growMET projekta je opolnomočiti učitelje pri spopadanju s konstantnimi spremembami in izzivi pri poučevanju. Naslavlja teme kot so učenje iz napak (in soočanje z napakami), zagotavljanje konstruktivne povratne informacije, razvijanje učinkovitejših prepričanj pri poučevanju in odprtost za nove izkušnje in razvijanje spretnosti. S tematiko razvojne miselnosti in celotnim projektom naslavljamo enega trenutno bolj perečih problemov v Evropi, povezanim z izobraževanjem: prenos poučevanja in učenja iz »tradicionalnih učilnic« v novejše – »spletne učilnice«.

S projektom, timskim delom in sodelovanjem želimo doseči pet ciljev:

 1. izboljšati samoučinkovitost učiteljev glede njihovih digitalnih veščin,
 2. boljša raba digitalnih orodij pri učencih, z uporabo metod in tehnik razvojne miselnosti,
 3. izboljšanje sprejemanja digitalnih orodij med starši,
 4. razširiti podporo razvojni miselnosti v šolah,
 5. razvoj praktičnega modela razvojne miselnosti za digitalno poučevanje.

Sodelujejo partnerji iz Španije, Nemčije, Italije, Romunije in Slovenije.

Naše aktivnosti:

 • rezultati, ki prenašajo načela razvojne miselnosti v celoten izobraževalni trikotnik (torej do staršev, učiteljev in učencev), vključno z modelom razvojne miselnosti za digitalno poučevanje,
 • dva kratka skupna dogodka za usposabljanje partnerjev projekta (trening trenerjev o razvojni miselnosti in interaktivna delavnica za oblikovanje modela razvojne miselnosti),
 • en osrednji večji dogodek z naslovom “Promoting growth mindset in the educational triangle” oz. “Promocija razvojne miselnosti v izobraževalnem trikotniku” v Nemčiji,
 • pet dogodkov z naslovom “Best practices: growth mindset in digital education” oz. “Najboljše prakse: razvojna miselnost v digitalnem izobraževanju” v vsaki partnerski državi,
 • vseevropska konferenca o aktivnostih razvojne miselnosti v digitalnem poučevanju,
 • štiri projektna srečanja, od katerih je eden izveden virtualno.

Vloga STEP inštituta:

STEP inštitut vodi razvoj enega izmed rezultatov projekta, ki naslavlja prožno miselnost med učitelji. Usklajuje delo partnerjev pri ustvarjanju kombiniranega poučevanja o razvojni miselnosti v digitalnem poučevanju. STEP bo izvedel trening trenerjev in organiziral vseevropsko konferenco o prožni miselnosti v digitalnem izobraževanju.

KONTAKTVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
PISARNA IN UČILNICANahajamo se tukaj:
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVE
KONTAKTVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
OUR LOCATIONKje nas najdete?
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVENe spreglejte

Copyright © 2020 Step Institute. Made by: Erpium

Copyright © 2020 Step institute. Made by: Erpium