ProjektiOpolnomočenje manj razvitih perifernih območij z digitalno transformacijo malih in srednje velikih podjetij

23 junija, 2020
empowering_1280x720

Trajanje projekta: 1. 9. 2018–31. 8. 2019

https://www.keep.eu/project/20868/empowering-underdeveloped-marginal-communities

Projektno partnerstvo sestavljajo:

Vodilni partner: Romunska raziskovalna skupina za korporativne finance

Projektni partnerji: Fundacija Inštituta za tehnologijo in razvoj, Bolgarija; STEP Inštitut, Slovenija

Opis projekta

Glede na regionalno analizo je za gospodarski razvoj Podonavja odločilno, da imajo mala in srednje velika podjetja (MSP) močan konkurenčni položaj in dosegajo inovacijske rezultate. Glede na digitalno revolucijo in tehnologije, ki prinašajo pomembne novosti in spremembe, so MSP v vseh panogah sodelujočih regij pod velikim pritiskom, da ponovno premislijo o poslovnih modelih, ustvarjanju dodane vrednosti za kupce in operacijah. Manjša podjetja z manj razvitih območij Podonavja (s podeželja in iz majhnih mest iz podonavskih vzhodnoevropskih držav) bolj trpijo zaradi digitalne revolucije kot podjetja z razvitejših območij (običajno močnih mestnih skupnosti). V teh regijah obstaja velika potreba, da partnerske organizacije skupaj razvijejo rešitve in pomagajo MSP z manj razvitih območij pri optimalni uporabi možnosti in priložnosti, ki jih prinašajo digitalne tehnologije. Namen tega projekta je raziskati možnosti ter ustvariti strokovni okvir za razvoj novega projekta, ki bo vključeval aktivnosti, ki spodbujajo konkurenčnost podjetij v Podonavju (prioriteta 8).

Obseg projekta

Namen in obseg glavnega projekta je spodbujanje mednarodnega prenosa znanja iz držav, kot so Nemčija, Avstrija in Slovenija, da bi opredelili strategije, politiko in orodja, ki bi lahko spodbudili učinke politike EU v naslednjih vzhodnoevropskih državah podonavske programske regije: v Romuniji, Bolgariji, na Slovaškem, Madžarskem in Hrvaškem.

Na podlagi kompetenc in izkušenj držav v Podonavju, kot so Slovenija, Nemčija, Avstrija in tudi druge, se lahko ustvari mednarodno zavezništvo na ravni EU, ki lahko uspešno izvede nov projekt za upravljanje digitalne transformacije v nerazvitih obrobnih skupnostih, kot so podeželja in majhna mesta.

Vloga STEP Inštituta

STEP Inštitut Slovenijo predstavlja kot primer dobre prakse digitalne transformacije MSP z namenom izboljšanja konkurenčnosti podjetij na podeželskih območjih v Romuniji in Bolgariji, še posebej na področju kmetijskega sektorja s spodbujanjem podeželskega in ženskega podjetništva, podpiranjem inovacij in sodelovanja na podlagi digitalne preobrazbe MSP. Naša vloga je izvesti raziskavo o ženskem podjetništvu v treh državah in pripraviti okvir za prijavo novega projekta.

KONTAKTVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
NAŠA LOKACIJANahajamo se tukaj:
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVE
KONTATVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
OUR LOCATIONKje nas najdete?
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVENe spreglejte

Copyright © 2020 Step Institute. Made by: Erpium

Copyright © 2020 Step institute. Made by: Erpium