ProjektiUp to youth: Spodbujanje bodočih digitalnih socialnih podjetnikov

23 junija, 2020

Trajanje: 1. 6. 2018–31. 6. 2020

Referenca projekta: 2018-1-TR01-KA205-057895

S povezovanjem digitalnega in socialnega podjetništva želimo spodbuditi mlade, da razvijejo svoje spretnosti za digitalno socialno podjetništvo.

Življenjske, socialne in delovne veščine, ki olajšajo vstop na trg dela in povečajo socialno vključenost, so nujne za ustvarjanje sodobnega digitalnega socialnega podjetja. Najpomembnejša prioriteta projekta je spodbujanje podjetniškega izobraževanja in socialnega podjetništva med mladimi. Mladinsko podjetništvo je dragoceno orodje za boj proti brezposelnosti in socialni izključenosti mladih, hkrati pa spodbuja inovacije med mladimi.

Partnerstvo sestavljamo partnerji iz Turčije, s Portugalskega, iz Slovenije, Velike Britanije in Grčije.

Rezultati projekta

  • Platforma za e-učenje z gradivom za usposabljanje.
  • Priročnik za mladinske delavce, akademike, trenerje, učitelje, mentorje in coache, ki želijo usposobiti mlade za socialno podjetništvo in digitalno socialno podjetništvo.
  • Poročilo o analizi potreb, ki je v oporo socialnim podjetnikom in digitalnim socialnim podjetnikom, da se naučijo pravnega okvira socialnega podjetništva.
  • Primeri dobre prakse in intervjuji z vzorniki za navdih mladim in učenje na podlagi nasvetov strokovnjakov.

Vloga STEP Inštituta

Odgovorni smo za izvedbo delavnic train-the-trainer in diseminacijo dejavnosti pri projektu. Da bi rezultati projekta dosegli čim več mladih, uporabljamo več sodobnih medijev. Ker smo strokovnjaki na področju HR, za potrebe platforme pokrivamo teme, povezane z upravljanjem človeških virov in upravljanjem tima ter analizo socialnih potreb.

https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2018/06/uptoyouth.png
KONTAKTVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
PISARNA IN UČILNICANahajamo se tukaj:
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVE
KONTAKTVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
OUR LOCATIONKje nas najdete?
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVENe spreglejte

Copyright © 2020 Step Institute. Made by: Erpium

Copyright © 2020 Step institute. Made by: Erpium