ProjektiUP2NEB – Interdisciplinarno izpopolnjevanje, ki temelji na Novem evropskem Bauhausu in je usmerjeno k mladim ter perfirenim skupnostim

3 marca, 2024

Trajanje: 1. 3. 2024 – 28. 2. 2027

Referenčna številka: 2023-2-IT03-KA220-YOU-000177436

Cilj projekta UP2NEB je vključiti, povezati in opolnomočiti mladinske delavce z obrobnih območij EU ter jih opremiti s praktičnimi učnimi viri in posodobljenimi znanji. Nato bodo lahko usposabljali in opolnomočili mlade (18-29 let) s teh območij, da se vključijo v pobudo Novi evropski Bauhaus in ustvarijo prototipe bivalnih prostorov, ki koristijo razvoju podeželskih in perifernih skupnosti. Cilj pobude je spodbujati pozitivne spremembe na obrobnih območjih, s čimer se bo okrepilo delovanje mladih.

Dejavnosti:

  • Razvoj in preskušanje prilagojenega programa usposabljanja, oblikovanega na podlagi obsežnega terenskega dela z mladimi, mladinskimi delavci in zainteresiranimi stranmi.
  • Vzpostavitev metodologije usposabljanja, ki temelji na participativnih tehnikah in tehnikah krepitve moči, kot je reševanje problemov, projektno delo, projektno razmišljanje, so-programiranje in mednarodne učne mobilnosti.
  • Zagotovljeno mentorstvo za podporo mladinskim ekipam pri njihovih prijavah v okviru nagrad NEB, kar spodbuja inovativnost in ustvarjalnost.
  • Diseminacija.

Rezultati:

  • Na mlade osredotočen pristop ustvarjalnega učenja, ki temelji na dinamičnem programu usposabljanja, ki zajema teme, povezane s stebri NEB;
  • metodologija usposabljanja v obliki zbirke orodij “naredi sam”;
  • praktična pot za oblikovanje in preoblikovanje življenjskih prostorov, ki temelji na oblikovalskem razmišljanju;
  • zbirka projektov in povezanih prototipov o preoblikovanju prostorov na podeželskih in obrobnih območjih, ki ga vodijo mladi;
  • mentorstvo za spremljanje in materializacijo projektov NEB 

Vloga STEP Inštituta

Usklajevanje dela za dokumentacijsko in terensko raziskavo v obliki participativne analize; sinteza glavnih ugotovitev in organizacija ene Pan Evropske konference o digitalnem izobraževanju.

Pripraviti končno strukturo zbirke orodij “naredi sam”, sodelovati pri razvitih vsebinah in zbrati vse vsebine, ki so jih prejeli projektni partnerji.

KONTAKTVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
NAŠA LOKACIJANahajamo se tukaj:
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVE
KONTATVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
OUR LOCATIONKje nas najdete?
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVENe spreglejte

Copyright © 2020 Step Institute. Made by: Erpium

Copyright © 2020 Step institute. Made by: Erpium