ProjektiREACT! – Run, Engage & Adopt Circular Tools!

20 januarja, 2022

Trajanje: 1. 11. 2021 – 30. 4. 2023

Referenca: 2021-1-NL02-KA220-YOU-000028973

Spletna stran: https://amsterdam.impacthub.net/program/react/

REACT! partnerstvo sestavljajo partnerji iz Nizozemske, Irske, Španije, Portugalske in Slovenije. Ozadje: Trenutni kontekst po vsej Evropi je kontekst prehoda k bolj trajnostni družbi in Evropska agenda spretnosti jasno kaže, da je treba mladim zagotoviti inovativna in zelena znanja in spretnosti ter jim omogočiti ODZIV! (ang. REACT!) na trenutne okoljske in družbene izzive. Mladi v Evropi se zavedajo teh izzivov in si vsekakor prizadevajo narediti družbo bolj trajnostno. Vendar pa mladinski delavci v večini krajev nimajo pravih orodij in učnih načrtov, ki bi jih podpirali. Tako je v 5 državah partnerstva: Irska, Nizozemska, Portugalska, Slovenija in Španija. Čeprav so te države postavile trajnost in krožno gospodarstvo kot prednostni nalogi svojih najnovejših dolgoročnih strategij, je treba še veliko storiti, da se to udejanji v praksi. Mladinski delavci morajo imeti na voljo izobraževalne vire, ki pokrivajo teme, kot so inovacije in podjetništvo, zelene spretnosti o krožnem gospodarstvu (CE) in osebni razvoj, ter biti pooblaščeni za podporo mladim Evropejcem, da kar najbolje izkoristijo svoje težnje, da bi svojo družbo naredili bolj trajnostno, in pridobiti ustrezne veščine za prihodnost. Iz tega razloga se je partnerstvo odločilo razviti inovativen kurikulum, ki se osredotoča na socialno podjetništvo, CE in osebni razvoj in je namenjen mladinskim delavcem v 5 ciljnih državah. Kurikulum je sestavljen iz spletnih učnih virov, smernic za trenerje in navdihujočih gradiv, ki so nastala z angažiranjem mladih podjetnikov.

REACT! želi doseči naslednje cilje: 

1. Razviti nabor inovativnih učnih orodij za mladinske delavce o izobraževanju in izobraževanju, socialnem podjetništvu in osebnem razvoju, da bi nadgradili njihovo zmožnost prenosa spretnosti na mlade, ki jih zahteva trenutni trg dela in splošni kontekst;

2. Zagotoviti spletno učenje o CE, socialnem podjetništvu in osebnem razvoju skupini 100 mladinskih delavcev v 5 državah; in,

3. Izgradnja zmogljivosti skupine 15 mladinskih delavcev za usposabljanje in prenos veščin na mlade o CE, socialnem podjetništvu in osebnem razvoju.

Rezultati: 

  • R1 – Ocena potreb;
  • R2 – REACT! Online orodja in viri o CE, socialnem podjetništvu in osebnem razvoju;
  • R3 – Vodnik po virih: vodnik za usposabljanje mladinskih delavcev o CE, socialnem podjetništvu in osebnem razvoju;
  • R4 – Navdihujoči videoposnetki, narejeni »za in s strani mladih« kot dopolnilno in navdihujoče orodje

Vloga STEP Inštituta

STEP s svojim strokovnim znanjem in mrežo sodeluje pri pripravi vseh rezultatov projekta. V procesu razvoja vsebin (online toolkit) je STEP zadolžen za pripravo modulov osebnega razvoja. Skupaj z drugimi partnerji igramo aktivno vlogo pri diseminacijskih aktivnostih in multiplikaciji rezultatov projekta.

KONTAKTVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
NAŠA LOKACIJANahajamo se tukaj:
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVE
KONTATVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
OUR LOCATIONKje nas najdete?
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVENe spreglejte

Copyright © 2020 Step Institute. Made by: Erpium

Copyright © 2020 Step institute. Made by: Erpium