ProjektiGrowing Green: Spodbujanje zelene podjetniške miselnosti, ki temelji na konceptih krožnega gospodarstva in zelenega kapitala v poklicnem izobraževanju

15 maja, 2022

Trajanje: 1. 12. 2021 – 30. 4. 2024

Referenca: 2021-1-DK01-KA220-VET-000024955

Spletna stran projekta: https://growing-green.eu/ 

Projekt Growing Green je namenjen krepitvi ozaveščenosti o krožnem gospodarstvu in razvoju s tem povezanih kompetenc zelenega podjetništva v skladu z evropsko strategijo o teh temah. Splošni cilj projekta je okrepiti kompetence zelenega podjetništva (po definiciji podjetništva EntreComp) med dijaki poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Izvajali bomo izkustveni model poučevanja zelenega podjetništva v organizacijah poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki temelji na delovnem mestu, da bi povečali kakovost in pogostost sodelovanja med institucijami poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter lokalnimi podjetji iz različnih sektorjev. Transnacionalna razsežnost projekta predstavlja bistveni predpogoj za krepitev in spodbujanje med partnerji izvajanja tega izkustvenega modela poučevanja zelenega podjetništva na delovnem mestu. Skupno prepričanje partnerjev je, da bo imel skupni model, ki izhaja iz sodelovanja med organizacijami z različnimi ozadji, strokovnimi znanji in izkušnjami (šole za poklicno izobraževanje in usposabljanje, ponudniki podjetništva, organizacije strokovnjaki za krožno gospodarstvo in priznavanje znanj, podjetja), dodatno vrednost v smislu potenciala in učinkov ter ga je mogoče zlahka razširiti na druge organizacije v drugih državah. Osnovna ideja je zgraditi model, ki ga je po navdihu evropskih priporočil o krožnem gospodarstvu, zelenem kapitalu in podjetništvu ter implementiran in preizkušen v različnih kontekstih enostavno uporabiti in ponoviti po vsej Evropi, z ozaveščanjem o okolju in podnebju. spreminjanje izzivov in hkrati spodbujanje ljudi k proaktivnosti in prevzemanju s tem povezanih pobud.

Rezultati: 

  • R1 – Growing Green Podjetnik
  • R2 – Growing Green Igrifikacija
  • R3 – Growing Green Okvir
  • R4 – Growing Green Compendium prototipov

 

Vloga STEP Inštituta

STEP s svojim strokovnim znanjem in mrežo sodeluje pri pripravi vseh rezultatov projekta. STEP je zadolžen za koordinacijo rezultata 1, izdelave t.i. priročnika za učitelje. Skupaj z drugimi partnerji igramo aktivno vlogo pri diseminacijskih aktivnostih in multiplikaciji rezultatov projekta.

KONTAKTVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
NAŠA LOKACIJANahajamo se tukaj:
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVE
KONTATVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
OUR LOCATIONKje nas najdete?
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVENe spreglejte

Copyright © 2020 Step Institute. Made by: Erpium

Copyright © 2020 Step institute. Made by: Erpium