ProjektiCRAFT: Sodelovanje na podeželju za pripravo mladih na prihodnje trende

9 februarja, 2021
Co-working place

Trajanje: 01. 09. 2020 – 31. 8. 2022

Referenca: 2020-1-PL01-KA205-078361

CRAFT bo spodbujal zaposlovanje in podjetništvo na podeželskih območjih EU s povečanjem zmožnosti mladih za ponovno preureditev praznih prostorov v sodelovalna delovna okolja, pri čemer bo izkoristil znaten potencial, ki ga ponujajo trendi, začrtani na prihodnjem trgu delovnih mest in spretnosti. Glavni cilj je spodbujanje kompetenc mladih za razvoj co-working prostorov, osredotočenih na zgoraj omenjena 3 posebna področja; spodbujanje sposobnosti in avtonomije mladih za delovanje na mednarodni ravni za razvoj skupnih konkretnih projektov v skladu z glavnimi smernicami Erasmus+; krepitev digitalne miselnosti med mladimi za učinkovito reševanje evropskega dogovora o spretnostih po letu 2020; opolnomočiti mlade z vzpostavitvijo omrežij, ki koristijo vsem, ki vključujejo ustrezne socialno-ekonomske akterje kot oblikovalce političnih sprememb; in izboljšati storitve poklicne orientacije s posebnimi priporočili.

Projekt CRAFT, da bi uresničil svoje cilje in proizvedel rezultate, bo obsegal nabor rezultatov, eno učno dejavnost in več dogodkov, podprtih z dejavnostmi upravljanja ter razširjanja, ki bodo zagotovili uporabo rezultatov tudi po koncu projekta. Učne dejavnosti in dogodki bodo sestavljali jedro projekta, saj bodo skupinam mladih omogočili, da zamisli uresničijo; z ustvarjanjem sodelovalnih delovnih prostorov za prihodnost tako virtualno kot v obliki fizičnih prototipov.

Rezultati: 

  • Usposabljanje za ustvarjalce v prihodnost usmerjenih sodelovalnih delovnih okolij na podeželju;
  • Izobraževalni 3D virtuali svet – CRAFT VW Platforma;
  • E-knigaza v prihodnost usmerjeno upravljanje coworking prostorov;
  • Teritorialna omrežja več akterjev oblikovalcev političnih sprememb.

Partnerstvo sestavljajo partnerji iz Poljske, Norveške, Italije, Bolgarije, Grčije in Slovenije.

Vloga STEP Inštituta

Smo eden od »izobraževalnih« partnerjev, kar pomeni, da vodimo aktivnosti v zvezi s programom usposabljanja za ustvarjalce v prihodnost usmerjenih sodelovalnih delovnih okolij na podeželju. Bomo pa aktivno sodelovali pri vseh aktivnostih projekta.

KONTAKTVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
NAŠA LOKACIJANahajamo se tukaj:
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVE
KONTATVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
OUR LOCATIONKje nas najdete?
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVENe spreglejte

Copyright © 2020 Step Institute. Made by: Erpium

Copyright © 2020 Step institute. Made by: Erpium