Področja delaRazvoj učnih načrtov | Step

»Če se otrok ne more naučiti tako, kot ga poučujemo, se moramo naučiti načina, kako se poučuje.« (Ignacio Estrada)

Spodbujamo poučevanje in razvoj spretnosti, podprta z dokazi. Naš pristop k oblikovanju učnih načrtov vključuje dejstvo, da se svet spreminja vsak dan. Zato v projektih oblikovanja novih učnih načrtov zelo poudarjamo spodbujanje učečih se posameznikov pri ustvarjanju novitet, in ne priklica dejstev. Vključevanje interdisciplinarnih pristopov, praktičnega učenja in odprtega izkustvenega poučevanja odraža učni načrt, prilagojen potrebam učencev.

V procesu oblikovanja učnega načrta, osredinjenega na učence ali težave, sledimo korakom dizajnerskega razmišljanja. Sem spadajo:

Zbiranje podatkov: empatično vživljanje v učence in učitelje, raziskovanje potreb učencev, odkrivanje izzivov in bolečin, izvedba intervjujev, opazovanje na delovnem mestu, sestanki s ključnimi deležniki.

Opredelitev ključnih točk: za izboljšave, ponovno opredelitev glavnih ciljev z vidika potreb učencev, možnosti za interdisciplinarno poučevanje, učenje na delovnem mestu in nove kompetence.

Generiranje idej: metode ustvarjalnosti, izmenjava idej, metoda »Da, in …«.

Prototip: oblikovanje učnih metod, smernic poučevanja, učnega gradiva, vaj.

Test: pilotne delavnice z novimi metodami in učnim gradivom.

Z različnimi izkušnjami, ki vključujejo poučevanje, raziskovanje, delo v zasebnih sektorjih in sodelovanje z javnimi ustanovami, je naša ekipa strokovnjakov ustrezno usposobljena za razvoj visokokakovostnih učnih načrtov. Med drugim smo v zadnjih letih razvijali učne načrte za podjetništvo, socialno podjetništvo, mentorstvo, coaching, pozitivno psihologijo, čustveno inteligentnost, temeljne veščine in obvladovanje stresa.

KONTAKTVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
PISARNA IN UČILNICANahajamo se tukaj:
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVE
KONTAKTVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
OUR LOCATIONKje nas najdete?
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVENe spreglejte

Copyright © 2020 Step Institute. Made by: Erpium

Copyright © 2020 Step institute. Made by: Erpium