NewsINFURI: Krožno gospodarstvo | Step

October 10, 2021

Krožno gospodarstvo se obravnava kot potencialna rešitev za preobremenjenost zemeljskih virov v svetovnem gospodarskem sistemu. Vendar je uvedba krožnosti še vedno v začetni fazi, kar pripisujemo različnim oviram, s katerimi se srečujejo podjetja. Študije o teh ovirah so odkrile precejšnje število potencialnih ovir, vendar te študije niso raziskale raznolikosti dojemanja teh ovir s strani različnih podjetij. S projektom INnovation in the FURniture Industry in the era of circular economy ali s kratico INFURI želimo spodbuditi mišljenje, okrepiti znanje in deliti izkušnje iz področja krožnega gospodarstva med mladimi in zaposlenimi v pohištveni industriji. Tako je v okviru prvega intelektualnega rezultata (IO1) potekala raziskava v okviru Circular Economy Living Labs. Skozi te aktivnosti so imele različne države, vključene v projekt INFURI, priložnost za sodelovanje s pohištvenimi podjetji, ki so že začeli uporabljati krožno gospodarstvo in raziskovali ovire ter spodbude pri prehodu v krožnost. S pomočjo Q-metodologije in ob sodelovanju 30 pohištvenih podjetij iz petih držav EU je študija razkrila štiri vzorce dojemanja ovir. Ti štirje vzorci zaznavanja se med seboj razlikujejo, z visoko zanesljivostjo in šibkimi korelacijami med vzorci. Analiza je pokazala, da se ovire za krožnost ne dojemajo na en sam posploševalni način. Tako je študija zagotovila dragocen vpogled v razvoj podpornih politik za krožno gospodarstvo. Več o tem lahko preberete na spodnji povezavi:

https://www.mdpi.com/2071-1050/13/19/11072

CONTACTGet in touch with us.
STEP Institute is an innovative private non-profit organisation that deals with people development.
OUR LOCATIONWe are located here:
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
CONNECTIONS
CONTACTGet in touch with us
STEP Institute is an innovative private non-profit organisation that deals with people development.
OUR LOCATIONWhere to find us?
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
CONNECTIONSDon't miss

Copyright © 2020 Step Institute. Made by: Erpium

Copyright © 2020 Step institute. Made by: Erpium