NewsZbirka dobrih praks za uravnoteženo zastopanost spolov in nediskriminacijo pri kariernem svetovanju

November 8, 2019

Ekipa v Erasmus+ projektu Online Mentor je pripravila Zbirko dobrih praks za uravnoteženo zastopanost spolov in nediskriminacijo pri kariernem svetovanju.

Teoretične koncepte podpirajo ustrezni statistični podatki partnerskih držav. Da se poudari njihov pomen za specifične sektorje (socialno delo, zdravstveno nego in poučevanje), se eno od poglavij osredotoča na nacionalno statistiko. Vprašanje uravnotežene zastopanosti spolov vpliva tudi na trg dela, na oblikovanje politik in na družbeni pristop k vprašanju enakosti. Eno od poglavij tako podaja osnovne informacije o pomenu uravnotežene zastopanosti spolov in njene koristi na ravni družbe in organizacije.

Dobre prakse so razvrščene po tematiki in glavnih poudarkih. Najprej so navedene prakse za doseganje uravnotežene zastopanosti spolov v zdravstveni negi, poučevanju in socialnem delu. Kot kažejo primeri, vprašanje nediskriminatornega poklicnega usmerjanja na spremljanih področjih ni deležno veliko pozornosti. V drugem delu so zato naštete prakse, ki se tega pojava dotikajo bolj posredno: nediskriminatorni pristop in uravnotežena zastopanost spolov na trgu dela in v javni sferi.

Gradivo v slovenščini je dostopno tukaj, gradivo v angleščini pa na spletni strani projekta.

CONTACTGet in touch with us.
STEP Institute is an innovative private non-profit organisation that deals with people development.
OUR LOCATIONWe are located here:
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
CONNECTIONS
CONTACTGet in touch with us
STEP Institute is an innovative private non-profit organisation that deals with people development.
OUR LOCATIONWhere to find us?
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
CONNECTIONSDon't miss

Copyright © 2020 Step Institute. Made by: Erpium

Copyright © 2020 Step institute. Made by: Erpium