NovicePotrebe po temeljnih veščinah na delovnem mestu

6 marca, 2019

Organizacije že lep čas prepoznavajo pomen mehkih veščin za uspešno delo na operativnih delovnih mestih. Na drugi strani se strokovni programi pogosto osredotočajo na razvoj osnovnih funkcionalnih znanj kot je npr. bralno razumevanje. Organizacije, ki se ukvarjajo z učenjem odraslih vedo, da morajo koncept temeljnih veščin razširiti tudi na mehke kompetence, v kolikor želijo vzpostaviti sodelovanje s podjetji. Raznolikost v dojemanju temeljnih veščin smo raziskovali tudi v okviru projekta temeljne veščine na delovnem mestu.

Izvedli smo raziskavo med različnimi panogami v šestih državah. Rezultati kažejo, da so v vseh partnerskih državah mehke veščine na delovnem mestu bolj cenjene kot tehnična znanja. Seveda je pomembno, da so zaposleni primerno usposobljeni in strokovno podkovani, a to ni dovolj. Da bi svoje delo opravljali uspešno, morajo razviti in nadgrajevati tudi mehke veščine, ki dopolnjujejo strokovno znanje.

Mehke veščine, ki so na delovnem mestu zelo zaželene, so npr. sposobnost vzdrževanja kakovostnih odnosov, sposobnost samostojnega dela in sposobnost spoprijemanja z zahtevnimi situacijami. Naštete veščine vplivajo na posameznikov proces dela, določajo odnos s sodelavci in strankami ter posledično določajo raven uspešnosti na delovnem mestu. Glede na to, da sta avtomatizacija in digitalizacija vedno bolj prisotni v delovnem okolju, je vedno manj rutinskih del in ročne proizvodnje. Posledično morajo zaposleni na delovnem mestu bolj sodelovati in delati v timu.

Že sam termin veščine sporoča, da jih zaposleni lahko razvijajo. To je možno doseči s pomočjo notranjih ali/in zunanjih usposabljanj za zaposlene, na katerih se urijo v raznoraznih mehkih veščinah, kot je komunikacija, prilagodljivost, timsko delo ipd. Medtem ko je strokovno znanje na različnih delovnih mestih po navadi precej različno, so potrebne mehke veščine precej podobne. Delo na mehkih veščinah tako omogoča zaposlenim, da so zaposljivi na daljši rok.

KONTAKTVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
NAŠA LOKACIJANahajamo se tukaj:
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVE
KONTATVzpostavite stik z nami.
STEP Inštitut je inovativna zasebna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem človeških potencialov.
OUR LOCATIONKje nas najdete?
https://www.step-institute.org/wp-content/uploads/2020/01/slovenia_map_step-01-01.png
POVEZAVENe spreglejte

Copyright © 2020 Step Institute. Made by: Erpium

Copyright © 2020 Step institute. Made by: Erpium